Производствен пазар

Имаме клиенти на вътрешния и задграничния пазар. Мениджърът по продажбите може да говори свободно английски за добра комуникация.

Нашият основен пазар за продажби:

Северна Америка 25,00%

Южна Европа 15,00%